ACTUACIONS LÚDIQUES, EDUCATIVES I PARTICIPATIVES

 

CANÇONS I DANSES PER CELEBRAR LES FESTES TRADICIONALS:

CASTANYADA, SANTA CECÍLIA, NADAL, CARNESTOLTES, SANT JORDI

 

CANÇONS I DANSES PER A ALTRES FESTES:

PAU, MULTICULTURALITAT, SETMANA CULTURAL, FI DE CURS.

 

LLOCS ON PUC ACTUAR

LLARS D'INFANTS. Ideal per a la festa de fi de curs.

ESCOLES. Tota l'escola, junts o separats per cicles.

ESPLAIS I AGRUPAMENTS ESCOLTES (Infants de 6 a 10 anys)

COLÒNIES, CAMPAMENTS I CASALS

BIBLIOTEQUES I LUDOTEQUES

FESTES MAJORS, ENTITATS, CENTRES CÍVICS (Infants de 2 a 10 anys)

 

OBJECTIUS

Sensibilitzar els infants envers la música.

Educar a través de les cançons i les danses.

Treballar aspectes didàctics, propis d'aquestes edats.

Utilitzar la cançó de tipus axiològic per treballar els valors.

Fomentar aspectes de socialització, interculturalitat i pluralitat.

Oferir una actuació viva i enriquidora amb participació total dels infants.

Fer participar mares i pares, per compartir l'animació amb llurs fills i filles.

 

CONTINGUT

Cançons d'animació i participació, calmoses i de contingut de valors.

Cançons tradicionals catalanes, d'arreu del món i de composició pròpia.

Danses tradicionals catalanes, d'arreu del món i de composició pròpia.

Música instrumental.